Få gratiserbjudanden på företagsabonnemang

Företagsabonnemang

Få individuelle erbjudanden på företagsabonnemang från olika operatörer.

  1. Fyll i formuläret.
  2. Jämför erbjudanden från olika operatörer.
  3. Välj det bästa och spara pengar.

Företagsabonnemang
Jämför erbjudanden på företagsabonnemang från olika operatörer.

Att välja abonnemang till de mobiltelefoner som man använder inom företaget ställer särskilda krav. Genom att använda särskilda mobiltelefoner i arbetet har man stora möjligheter att göra avdrag för de kostnader som uppstår till följd av samtal, SMS och datatrafik i arbetet. Detta kräver däremot att man faktiskt skiljer mellan det privata användandet och användande i affärsverksamheten. Enligt svenska regler så räcker det inte med att man helt enkelt håller koll på när man ringer inom jobbet, man måste faktiskt ha ett särskild abonnemang.

Detta är förmodligen en av de främsta anledningarna till varför företagsabonnemang blivit populära. Men man behöver inte hänga upp sig på själva uttrycket företagsabonnemang. Man kan som företagare använda sig utav mobiloperatörernas vanliga privata abonnemang och fortfarande ha dessa inom företaget. Skillnaden är däremot ofta att de regelrätta företagsabonnemangen brukar innehålla tjänster som gör att man enklare kan administrera ett större antal abonnemang, och ger ofta förmåner utifrån hur många abonnemang man har registrerat.

Hur många abonnemang behöver du?

Svaret på denna fråga är väldigt avhängig huruvida du har anställda eller inte. Har du inga anställda kanske du klarar dig med ett enda abonnemang. Då är det inte ens säkert att det är mest förmånligt att ha ett regelrätt företagsabonnemang. Att registrera ett vanligt privat abonnemang för sitt företag kan vara ett bra alternativ. Man kan fortfarande bokföra det som en utgift i företaget, oavsett vad abonnemanget kallas.

Har man däremot anställda ger företagsabonnemangen många fördelar. De är upplagda för att vara skalningsbara. Det innebär att abonnemangen kan administreras gemensamt, och tjänsterna kan anpassas utifrån hur många mobiltelefoner verksamheten har. Inte sällan finns särskilda tjänster för att sammankoppla telefonerna inom det samma företaget så att det blir mer förmånligt, och enklare, att vara i kontakt internt.

Vilka abonnemang är mest förmånliga?

Detta är en svår fråga att svara på. Telenor har gjort sig kända för många unika tjänster så som fri roaming och molnlagring för företagsabonnemangen. Samtidigt har Telia ett väldigt utbrett nät och har etablerat sig som en stabil operatör för företag. Därför bör man ställa sig fråga vad nyttjar för tjänster inom företaget. Använder man mycket datatrafik inom företaget? Då kan det vara värt att titta på de abonnemang som är uppstickare och mer inriktade på denna sortens tjänster. Använder man sig främst av traditionella telefonsamtal kanske klassiska operatörer så som Telia fortfarande är av mest nytta.

Bör man skaffa abonnemang med eller utan telefon?

Många abonnemang kommer med något som mest påminner om leasing av mobiltelefon. Har man ett stort behov av många telefoner inom företaget finns helhetslösningar där operatören ser till att företaget har såväl fungerande abonnemang som mobiltelefoner. Då behöver man inte bry sig över den ökade administration som kan uppstå då man tar på sig att tillhandahålla telefoner till de anställda. Väljer man istället att låta de anställda använda sig av sina privata telefoner är denna fråga inget man behöver ta ställning till. Värt att hålla i åtanke är att många anställda uppskattar de förmåner som en särskild mobiltelefon i tjänsten faktiskt ger.